Zástupci lékařů, psychologů a dalších zdravotníků předali 28. února poslankyním a poslancům výzvu, kterou vytvořili na podporu manželství jako svazku muže a ženy. Pod ní se podepsalo několik stovek lékařů a jiných zdravotnických pracovníků. Petici přijaly poslankyně Romana Bělohlávková (KDU-ČSL), členka výboru pro zdravotnictví  a Nina Nováková (za KDU-ČSL), členka petičního výboru. 

„Jsem velice ráda, že v právě v tento den, kdy sněmovna otevírá 3. čtení tzv. manželství pro všechny, mohu od kolegů zdravotníků převzít výzvu na podporu manželství jako svazku muže a ženy. My zdravotníci jsme citliví na vše, co se týká života. Často stojíme na začátku, ale i na konci lidských příběhů na tomto světě. Možná proto není tak snadné nás ošálit hesly, která s realitou života nemají nic společného. Děkuji za tuto iniciativu i za každý podpis!” řekla poslankyně Romana Bělohlávková. 

„V této výzvě chceme připomenout, že manželství jako svazek muže a ženy v celých dějinách lidstva byl, je, a vždy bude přirozený a výjimečný tím, že díky němu může přirozeně vznikat nový život. Tak, jako při početí je potřeba přítomnost muže a ženy, tak i při růstu dítěte mají oba rodiče svou nezastupitelnou úlohu. Dítě pro svůj zdravý psychický růst potřebuje znát svou biologickou identitu a žít v bipolárním prostředí, který mu vztah dvou pohlaví přináší. Jako společnost musíme usilovat o to, aby děti mohly žít v prostředí, který se tomuto ideálu alespoň přibližuje. Koncept manželství pro všechny tyto požadavky podle nás nereflektuje. Měli bychom velmi vážit, jakou legislativu vymyslíme a co nám jako společnosti přinese. Základním dobrem pro děti je, aby měly možnost vyrůstat se svou mámou a svým tátou,“ vysvětluje lékařka a iniciátorka výzvy Lucie Šmehilová.